Oferta

W naszej ofercie znajdą Państwo 
"Karty rabatowe i podarunkowe"

Regulamin "Karty Rabatowej ROL-PEST sp. zo.o."

1. Wystawca i właściciel karty rabatowej

Wystawcą i właścicielem Karty Rabatowej Centrum Ogrodnicze Rol-Pest sp. z .o.o. ul Szosa Gdańska 7 , Żołędowo 86-031 Osielsko

2. Podmioty udzielające rabatu na podstawie Karty Rabatowej

Centrum Ogrodnicze Rol-Pest sp. z .o.o. ul Szosa Gdańska 7 , Żołędowo 86-031 Osielsko

3. Nabycie Karty Rabatowej

Karta Rabatowa jest szczególnym wyróżnieniem naszych klientów. Dystrybucja Karty jest prowadzona bezpłatnie. Decyzję o przyznaniu Karty podejmuje Kierownictwo z własnej inicjatywy.

4. Warunki korzystania z Karty Rabatowej

Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania procentowego rabatu na większość oferowanych produktów z wyjątkiem oferowanych w czasowych promocjach i ofert specjalnych, który trafia na kartę w postaci jednostek do wykorzystania przy kolejnych zakupach, począwszy od dnia następnego. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest okazanie kasjerowi karty rabatowej przed dokonaniem zakupu.

Karta rabatowa nie jest kartą płatniczą. Kwota rabatu udzielona okazicielowi Karty Rabatowej Rol-Pest nie może być wymieniana na gotówkę.

5. Termin ważności Karty Rabatowej

Karta jest ważna bezterminowo, jednak zbierane jednostki ważne są 24 miesiące od ich uzyskania. Wystawca Karty Rabatowej ma prawo do zakończenia programu Karty Rol-Pest w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu. Wszelkie komunikaty związane z zakończeniem programu lub unieważnieniem Karty rabatowej będą udostępniane na stronie www.rolpest.pl. Posiadacz Karty, który w przypadku jej zagubienia lub kradzieży, zawiadomi o tym fakcie, ma prawo do otrzymania nowej Karty.

6. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest dostępny w placówce firmy oraz na stronie internetowej www.rolpest.pl. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu bez podania przyczyn i informowania uczestników programu poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu poprzez umieszczenie jej na ww. stronie internetowej. Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem pierwszego użycia karty rabatowej.

Żołędowo dn. 01.05.2016 r.


W naszej ofercie znajdą Państwo:

- rośliny ogrodowe i domowe, polskich i zagranicznych firm - około 15 tys. odmian
- podłoża do roślin - tylko ze sprawdzonych firm
- architektura ogrodowa
- oczka wodne
- kosiarki i narzędzia ogrodnicze renomowanych firm
- meble ogrodowe polskich producentów, meble włoskie firmy NARDI
- donice ogrodowe i domowe z całego świata